Zateplovací hmoždinky

  1. DD PLAST
  2. Sortiment
  3. Zateplovací hmoždinky

Zateplovací hmoždinky jsou opatřeny plastovým trnem. Tento trn slouží k fixaci hmoždinky ve zdi.
Vyrábí se z materiálu Liten MB 62, který je velmi houževnatý do teploty +5. Proto se tyto hmoždinky mohou používat ve stavebnictví i ve chladnějším období.
Nedoporučují se používat do teploty +5 °C, z důvodu změny struktury materiálu (křehnutí). Při instalaci by mohlo docházet k jejich praskání.

Zateplovací hmoždinky
Nahoru